ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Tuesday, 22 May 2012

ಒಂದಷ್ಟು ತರ್ಲೆ ಮಾತು....


ಅವಮಾನಿಸದಿರಿ...

ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ
ದೆವ್ವ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವಂತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಸಲ್ಲ!
-
ನಾನು - ನೀನು

ನಾನೇ ನಾನೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದನಾತ
ಮಾತು ಬದಲಿಸಿದ
ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲೆ ನಾನೆಂದರೆ ನೀನು
ನೀನೆಂದರೆ ನಾನು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ!

ಹೀಗೂ ಹೊಗಳಬಹುದು...

ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹಲ್ಗಳು
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿಣುಕುವ ಬೆಳದಿಂಗಳು!
-
ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ..

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಹೋಗಿ
ಆತ 'ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ್ಮ' ಎಂದು ಬರೆದು
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ
-
ಪೆದ್ದ...

ಆತನೆಷ್ಟು ಪೆದ್ದನೆಂದರೆ
ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವನ ಹತ್ತಿರ
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ! (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶ)
-
ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು..

ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದವರು
ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು
ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು!(ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದು)

No comments:

Post a Comment