ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Tuesday, 29 May 2012

ಪರದೆಗಳು....

ಮಿಂಚು ಗುಡುಗಿಲ್ಲದ ಕಪಟ ಸಂಚಿಲ್ಲದ
ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಸಿಂಚನದ ನಡುವೆ
ಪಡುವಣ ಗಾಳಿ ಕೆನ್ನೆ ಚಿವುಟಿರಲು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತಿಳಿ ಪರದೆ
ಬಿಟ್ಟವರಾರು?

ಹರಿಯಲು ಕುಡುಗೋಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ತೋರ್ಬೆರಳು ತೋರಿ
ಹೆಬ್ಬೆರಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು
ಇರುವೆರಡು ಕೈ ಬಿಗಿದು ತಲೆಯೊತ್ತಿ
ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಿಟ್ಟವರಾರು?

ಮನೆಯಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ
ಅವಳಿಗೋ ಹರಿದ ಪರದೆಯದೇ ಚಿಂತೆ
ನೆರೆಮನೆ ಭೂತ ರಂಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕದುರಿ
ದಬ್ಬಳ ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಲೆದಿದ್ದಾಳೆ
ಉಸಿರಾಡಿದಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ!

ಒಂದೆರಡು ಬೇವು ಹುದುಗಿದ್ದ ತಾತಾ
ತಾ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ
ನೀರೆರೆದು ಪೋ‍ಷಿಸಿದಪ್ಪ ಬೆಪ್ಪನಿಗೆ
ಮಾವಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೇವಿನ ವಾಕರಿಕೆ

ಊರ ನೂರು ಕೇರಿಗೆ ನಾನೂರು ಸೀರೆ
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಡಿಸೋ ಪರದೆಗಳು
ದಾಟಿ ಬಂದ ನಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ
ಬೊಗಳುಭಟ್ಟ ಸನ್ನಿ ಜಗಳ ಸುಲಿಗೆ
ಸೀರೆಯೀಚೆಗೆ

ಕೊಡಪಾನದೊಳಗಿನ ನೀರಿಗೆ
ಕೊಡಪಾನವೇ ಶತ್ರು
ಮೊಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಗೆ ಬಗೆ ಪಾತ್ರೆ!
ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹರಿದರೆ ಹಿಡಿಯಲು
ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂಡ
ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಜಲ, ಜಲಕನ್ಯೆ

ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಗೋಡೆಯ
ದೇವರ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ಪರದೆ
ಮೇಲೆ ಚೀವ್ ಗುಟ್ಟ ಗಿಳಿಗೆ
ಪಂಜರ ಪರದೆ
ದಿಣ್ಣೆ ಗೋಡೆಗೊರಗಿದಜ್ಜನೆದೆ
ಪರದೆಯಲ್ಲಿಣುಕಿದ
ಕೆಮ್ಮುವ ಏದುಸಿರಿನಾತ್ಮ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ತುಡಿತಕ್ಕೆ
ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಬೀಜಾಂಕುರ

No comments:

Post a Comment