ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Tuesday, 15 May 2012

ಅಂಕುರ....


ಎರಡು ಧಾತು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ
ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಸೆಳೆತ
ಎರಡೊಂದಾದ ಧಾತುಗಳು
ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮಿಳಿತ!

ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿರಲೆಂದೇನೋ
ಬಟ್ಟಲ ಯೋನಿ
ಮರಗಟ್ಟಿದ ಮಾಂಸವಿದೆ
ದಾಟಿ ಸುರಿಸಲೆಂದು ಜೀವ ಹನಿ!

ಮಾಂಸ ಮುದ್ದೆ ಅಡರಿ ಹೃದಯ
ಮೆದುಳು ಕಣ್ಣವಳಿ
ಕಾಲು ಕೈ ಕರಳು ತೊಡೆ
ಇಂಧನಕ್ಕೆಂದೇ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ!

ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತೋ ಏನೋ ಕೆತ್ತಿದವನಿಗೆ
ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾಯಿ ಜೀವ
ಅವನಂಕುರಕ್ಕೆ ನವಮಾಸದೊಪ್ಪಂದ
ಮುಗಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ ಜೀವದ ಭಾವ!

ಹೊರಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಯಂತ್ರ ಹೊತ್ತ
ಅದೇ ಕೆಲಸದ ತದ್ರೂಪ
ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅದೇ ವರಸೆ
ಸವೆಸಲು ಕಾಲನೇ ಪ್ರತಿರೂಪ

ಮಾತಾಪಿತೃ ಉಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇತರೆ ಆಕಾರ
ನಂತರ ಕೂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು
ಚಿಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಾರ!

ಆಕಾರದಳತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷಮತೆ
ಪ್ರಪಂಚದದ್ಭುತಗಳಲ್ಲೊಂದು
ಕೈ ಕೂಡಿ ಬೊಗಸೆ ಮೂಡಿ ತುಟಿ
ತೆರೆದು ದಾಹ ನೀಗಿತು ಮನ ಮಿಂದು

No comments:

Post a Comment