ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Wednesday, 28 September 2011

ಹೀಗಿರಲು...

ಸ್ನೇಹ ಮೇಳೈಸಿರಲು
ವಾದಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗ
ಹಾಸ್ಯ ಹೊಕ್ಕಿರಲು
ನೋವಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ
ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು
ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರಲು
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆಲ್ಲಿದೆ
ನುಸುಳುವ ಹುನ್ನಾರ?

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಲು
ದ್ವೇಷಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟು
ಮೌನ ತಾಳಿರಲು
ಜಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಪದ
ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವನಿಲ್ಲ
ಎಂದರಿತರೆ ಗರ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ
ಮೆರೆದಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ?

ಹುಟ್ಟು ನಿಗೂಢ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು
ಸಾವಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ನೋವು
ಇರುವುದು ಮೂರೇ
ದಿನ ಎಂದರಿಯಲು
ನಗುವಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಬರ
ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು
ಬರೀ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು
ಇಂದು ತಿಳಿಯಲ್
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಲ್ಲಿದೆ ಆಸೆ?

No comments:

Post a Comment