ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Monday, 26 September 2011

ಎರಡು ಮುಖ...

ಹೇಯ್ ಕನ್ನಡಿಯೇ
ನನ್ನ ರೂಪದ ಮುನ್ನುಡಿಯೇ
ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಕೆನ್ನೆ
ಉದ್ದ ಕೂದಲೆಳೆದು
ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಜಡೆ
ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆ ನಡುವಿನ ದಾರಿ ಬೈತಲೆ
ಸೈನಿಕರು ನಿಂತಂತೆ ಹಲ್ಲು ಸಾಲು
ಮುಖಕ್ಕೆ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ
ಮೈ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಸೆಂಟು
ಬಿಳಿ ಆಕಾಶದ ನಡುವೆ ಹೊಳೆದ ಸೂರ್ಯ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧೂರ
ವಜ್ರ ಮೂಗುತಿ, ಕಿವಿಗೆ ಬೆಂಡೋಲೆ
ನಿನ್ನೆ ತಂದ ಕಾಂಜಿವರಂ ಸೀರೆ
ನನ್ನಿಂದ ಹೊಳೆಯಿತು ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರ
ಮೈ ಕೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅಮಲು
ಕನ್ನಡಿಯೇ ಮಧುರ ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ಸತ್ಯ

ಹೇಯ್ ಕನ್ನಡಿಯೇ
ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿಯೇ
ನಾಚದೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿತು ಕೆನ್ನೆ
ಕೈ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ
ತಲೆ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಬಾಚಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೇ ಕೂಡಲು
ಉದ್ದದ ಜಡೆ ಮೋಟಾಯಿತು
ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳ ಹೋಗಿ
ದೃಷ್ಟಿ ನೆಡಲಾಗದೆ ಸೋತಿದೆ
ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ
ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು
ನೆಗೆದ ಯವ್ವನ ಮುಗಿದು ತೀರಿತು
ಮುದಿತನದ ಕತ್ತಲು ಓಡಿ ಕೂಡಿತು
ಮೈ ಕೈ ನಲ್ಲಿ ಸಾವು ತುಂಬಿತು

No comments:

Post a Comment